Methoden

Brainspotting
Reattach
Sensorimotor psychotherapie
Provocatieve coaching
EMDR

Brainspotting                                                 Reattach

Brainspotting is een manier om trauma's en andere bewuste en onbewuste blokkades te verwerken. Het kan leiden tot verbetering van prestaties voor mensen die onder hoge druk moeten presteren.

De methode leent zich goed voor stressgerelateerde klachten, lichamelijke klachten en alle andere blokkades die ons funktioneren en presteren negatief beïnvloeden. 

De positie van de ogen is gerelateerd aan neurale netwerken in ons brein. Terwijl je ergens over praat, kijk je ongemerkt vaker naar bepaalde punten in de ruimte. Door de oogpositie op een punt vast te houden waar het lichaam en het brein geactiveerd wordt, kunnen de hersenen de informatie die in die gebieden en in het lichaam liggen opgeslagen worden aangeraakt en worden verwerkt. Onverwerkte ”informatie-capsules” worden zo opgelost en verwerkt.

De voordelen van Brainspotting:

 • Het is laagdrempelig en voor alle leeftijden geschikt, dus ook voor (jonge) kinderen;
 • De methode is effectief op zowel lichamelijk als psychisch gebied;
 • Goed kunnen praten of reflecteren op jezelf is niet noodzakelijk;
 • Je bereikt bewuste en onderbewuste gebieden van de hersenen;
 • Je mag tijdens een brainspotting sessie praten, maar dat hoeft niet;
 • Blijvend en diepgaand resultaat op het gebied van kwaliteit van jouw leven en het leveren van prestaties;
 • Een korte duur: 5-8 sessies, 1x per 14 dagen.

Misschien wil je je functioneren niet alleen verbeteren, maar juist gaan excelleren! Een methode die je bij dit coachingsdoel kan ondersteunen is de Reattach.

 

ReAttach is een orthopedagogische interventie gericht op het activeren van optimale ontwikkeling. Wil je graag je performance of sportprestaties verbeteren en excelleren? Dan kan reattach een goede ondersteuning bieden!

Het helpt om informatie beter te ordenen, het activeert nieuwe ontwikkelingsmogelijkheden. Het is gericht op het verbeteren van het verwerken van informatie, emoties en gebeurtenissen. Het helpt om jezelf en anderen te accepteren en positiever in het leven te staan.

 

Hoe?

Licht ritmische aanrakingen op de handen worden gecombineerd met denkopdrachten. Je hoeft tijdens een sessie niet te praten. Dat is fijn als je niet kunt verwoorden wat er precies met je aan de hand is. Het werkt als een hersentraining en lost ‘denkfouten’ op. De ReAttach sessies worden vaak ervaren als een prettige en ontspannende interventie. Een traject bestaat gemiddeld uit 5 sessies, verspreid over 10-14 weken.

 

Wat levert ReAttach op?

ReAttach is een jonge interventie met veelbelovende resultaten. De kracht van ReAttach is dat de focus niet ligt op het herbeleven van gebeurtenissen, maar op het stimuleren van informatieverwerking, vergroten van zelfvertrouwen en herstellen van zelfsturing. Resultaten die bereikt kunnen worden zijn:

 

 • ontspanning, rust en overzicht
 • gevoel van veiligheid
 • een betere relatie met de mensen waar je om geeft
 • een beter zelfbeeld waardoor je beter functioneert
 • ruimte voor ontwikkeling.

 

80-85% van de mensen die ReAttach ondergaan ervaren een significante verbetering in hun welzijn.

 

Wetenschappelijke onderbouwing

ReAttach is ontwikkeld door Paula Weerkamp-Bartholomeus, oprichter van de ReAttach Academy, orthopedagoog en promovendus op het gebied van ReAttach aan Universiteit Maastricht. De interventie wordt wetenschappelijk onderbouwd en heeft in 2015 de Clinical Neuropsychiatry Award gewonnen. Meer informatie is te vinden op www.reattach.nl

Sensorimotor Psychotherapie

 

Sensorimotor psychotherapie is een lichaamsgerichte therapie voor trauma en hechtingsproblemen. Het is een veelbelovende techniek vanuit de klinische praktijk van Pat Ogden in de V.S. Het biedt een aanvulling ten opzichte van gangbare technieken zoals EMDR. De techniek is gebaseerd op neurofysiologisch onderzoek over traumatisering (ontregeling van het stressmechanisme), hechtingstheorieën en mindfulness.. Posttraumatische stress wordt verergerd door impliciete herinneringen die opgeslagen zijn in het lichaam en door de ontregeling van het autonome zenuwstelsel. Soms blijft het lichaam in het hier en nu nog steeds in een continue staat van paraatheid, die eigenlijk voortkomt uit een traumatische situatie van vroeger, en die nu niet meer functioneel is. 

 

 

Ook kan je last hebben van lichamelijke stressreacties bij bepaalde triggers, zoals een freeze-fight-flight-onderwerpingsrespons.  De lichamelijke en emotionele impact van het trauma wordt duidelijker. Maar ook dat je manier van je hechten en contact door stress beinvloed worden en dat chronisch fysieke patronen ontstaan. 

Sensorimotor psychotherapie heeft een sterke focus op fysiek in het hier en nu zijn. Er wordt gewerkt met op mindfulness gebaseerde technieken en fysieke interventies. Beweging, houding en lichaamsperceptie vormen een ingang bij het onderzoeken, verlichten begrijpen en oplossen van het psychisch probleem. 

Provocatieve coaching                                   EMDR

Helpt steun, inzicht en advies jou niet of onvoldoende om de gewenste veranderingen te voelen of merken? Dan kan provocatieve coaching wat voor jou zijn. Tijdens de coaching ga ik op een ondersteunende en een prikkelende manier om met jouw vragen. Ik breng je met een glimlach in beweging! Provocatief coachen is een pittige nieuwe cocktail van liefde, humor en uitdaging.

Een provocatieve coach zegt dingen die niemand anders zegt, zeker een hulpverlener niet. Wel met warmte en waardering. Maar daarbinnen daag ik jou uit, bijvoorbeeld door zwakke punten uit te vergroten, door absurde verklaringen te geven, door stereotypen te overdrijven, door non-verbaal gedrag clownesk te spiegelen of door de structuur volledig te vergeten. Veranderen is pittig, maar er mag ook gelachen worden door jou en door mij :)

Provocatieve therapie is ontstaan in de jaren '60. Frank Farrelly werkte als maatschappelijk werker en psychotherapeut in een psychiatrisch centrum in Wisconsin USA. Op een onbewaakt moment gooide hij de regels van de Rogeriaanse psychotherapie overboord en begon hij te zeggen wat hij echt dacht. Wel op een warme, Amerikaans-Ierse, humoristische manier. Patiënten en collega's zijn geschokt, maar sommige patiënten gingen wel verrassend snel vooruit. Farrely had het vermogen om op een frisse manier naar dingen te kijken, relatief ongehinderd door sociale dogma's of culturele verwachtingen. Hij gaf meer dan 40 jaar over de hele wereld les in de provocatieve methode, o.a. voor het IEP in Nijmegen. Hij overleed in 2013.

Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort tot EMDR, is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende ervaring, zoals een ongeval, seksueel geweld of een geweldsincident. EMDR werd meer dan 25 jaar geleden voor het eerst beschreven door de Amerikaans psychologe Francine Shapiro. In de jaren daarna werd deze procedure verder uitgewerkt en ontwikkeld tot een volwaardige en effectieve therapeutische methode.